Introductie

Ik ben 55 jaar, getrouwd, vader van 3 inmiddels volwassen kinderen en woon in 's-Gravenzande. Na ruim 29 jaar binnen de organisatie van een regionaal installatiebedrijf werkzaam te zijn geweest ben ik in oktober 2015 na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer gestart met Avaran Consultancy. In de functie van office manager, directeur grootaandeelhouder en later als statutair directeur heb ik samen met een compagnon leiding gegeven aan een bedrijf met uiteindelijk 70 medewerkers. In het netwerk wat ik de laatste jaren heb opgebouwd is er steeds meer behoefte aan externe kennis en ervaring om binnen, met name de MKB bedrijven, in deeltijd en/of op afroep te helpen sturen en managen. De uitdaging om hieraan invulling te geven wil ik met beide handen aanpakken.


Persoonlijke eigenschappen

Ik ben een sociaal bewogen persoon, een doener en een zogenaamd mensenmens. Door mijn ervaring ben ik in staat om partijen te binden en het meest optimale voor mijn opdrachtgever te realiseren. Ik ben eerlijk, punctueel, veelzijdig en weet prioriteiten te stellen wanneer nodig.


Doelgroep

Vanuit mijn netwerk en de vele contacten die ik ook als ambassadeur van VNO-NCW de laatste tijd heb mogen onderhouden blijkt er veel vraag naar extra ondersteuning tijdens de groei fase van bedrijven. Voor een aantal partijen ben ik momenteel o.a. werkzaam als bestuurder voor facilitaire zaken op hoofdlijnen, als financieel manager en/of als interim consultant. Deze doelgroep bestaat dus uit voornamelijk MKB bedrijven die meestal mij al bekend zijn.

De reeds lopende contacten met de huidige opdrachtgevers David van Schie Party Rental en Scholengemeenschap ISW verlopen zeer prettig en uitbreiding met nieuwe opdrachtgevers is wenselijk. Ik wil er voor meer dan 100% voor gaan om deze nieuwe stap als zelfstandig ondernemer succesvol te maken en heb het volste vertrouwen in mijn capaciteiten en de toekomst die voor mij ligt.